Please use this identifier to cite or link to this item: http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/26632
Title: Aesthetic Historism and the Aesthetics of Tidibe: Ritual, Performance, and Contested Perceptions of “Skin” in the Papuan Highlands
Other Titles: HISTORYZM ESTETYCZNY I ESTETYKA TIDIBE: RYTUAŁ, PERFORMANCE I KONTROLOWANE POSTRZEGANIE „SKÓRY” W PAPUASKICH GÓRACH
Authors: Hirsch, E
Keywords: aesthetics;historism;cosmology;dance;Fuyuge;Papua New Guinea.;estetyka;historyzm;kosmologia;taniec;Fuyuge;Papua Nowa Gwinea
Issue Date: 30-Mar-2021
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: Hirsch, E. (2021) 'Aesthetic Historism and the Aesthetics of Tidibe: Ritual, Performance, and Contested Perceptions of “Skin” in the Papuan Highlands', Roczniki Kulturoznawcze, 12 (1), pp. 31 - 49. doi: 10.18290/rkult21121-3.
Abstract: Copyright © 2021 The Author. The article focuses on a series of dances performed in Fuyuge (Papua New Guinea) ritual, one of which provokes debate about its ancestral appropriateness. I use these examples to examine the distinctiveness of Fuyuge aesthetics and historical understanding as compared with Western aesthetics and historical understanding. Whereas the latter is geographically wide and relativistic the former imagines all aesthetics and historical forms as deriving from the Fuyuge world.
Artykuł skupia się na serii tańców wykonywanych w rytuale Fuyuge (Papua Nowa Gwinea), z których jeden prowokuje dyskusję na temat jego rodowej stosowności. Korzystam z tych przykładów, aby zbadać odrębność estetyki Fuyuge i rozumienia historii w porównaniu z estetyką zachodnią i zachodnim rozumieniem historycznym. Podczas gdy te drugie są geograficznie obszerne i relatywistyczne, te pierwsze wyobrażają sobie całą estetykę i formy historyczne jako wywodzące się ze świata Fuyuge.
URI: https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/26632
DOI: https://doi.org/10.18290/rkult21121-3
ISSN: 2544-5219
Other Identifiers: ORCID iD: Eric Hirsch https://orcid.org/0000-0002-1690-9871
Appears in Collections:Dept of Social and Political Sciences Research Papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FullText.pdf6.49 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons